لا حول الله شوفو ها الفضايح تو تعرفوا علاش لمطر معادش تصب لعد فما رجال ولا نساء لطف يا ربي


لا حول الله شوفو ها الفضايح تو تعرفوا علاش… par hamhamdi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *