كارثة في جندوبة حادث مريع بين قطار و سيارة تاكسي يخلف 5 ضحايا ! الله يسترنا ويلطف بينا


كارثة في جندوبة حادث مريع بين قطار و سيارة… par hadmounxxx

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *