عجوز مريضة بالقلب تعيش في كوخ و تشرب من الأودية و تصيح تحيا تونس و ربي يحمي تونس برتاجي خلي فماشي شكون يعاونها

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *